Innkalling til årsmøte 2015


Dato:: 05.06.2015.
Sted :LYSDALEN I SANDE .

SAKSLISTE:
1.Godkjenning av innkalling.
2. Valg av referent
3. Årsmelding/aktiviteter v/JGH –G.A
4. Regnskapet for 2014 v/ J.J.
5. Valg av styre
6. Valg av material forvalter
7. Fastsetting av kontingent 2015
8. Innmeldte saker

Sittende styre 2014/15
Formann : Jørn Gunnar Hansen ( ikke på valg)
Sekretær : Hilde K.Pedersen ( på valg)
Kasserer : Jo Jøldal (ikke på valg)
Styremedlem 1. Geir Askim ( på valg)
Styremedlem 2. Michael Kvilaas ( på valg)


Materialforvalter : Jan Bjørnstad ( På valg )