Inkalling til årsmøte 2016

Dato:: 31.03.2016. kl 19:00 Sted :Hilde Klemetsdal Pedersen, Grimsrud SANDE . SAKSLISTE:
1.Godkjenning av innkalling
2. Valg av referent
3. Årsmelding/aktiviteter v/JGH –G.A
4. Regnskapet for 2014 v/ J.J.
5. Valg av styre
6. Valg av material forvalter
7. Fastsetting av kontingent 2015
8. Innmeldte saker

9. Nye vedtakter

10. behanding av Tingsaker og delegater 2016
Sittende styre 2015/16
Formann : Jørn Gunnar Hansen ( på valg)
Sekretær : Hilde K.Pedersen (ikke på valg)
Kasserer : Jo Jøldal (på valg)
Styremedlem 1. Geir Askim ( ikke på valg)
Styremedlem 2. Thomas Sørensen ( på valg) Materialforvalter : Jan Bjørnstad ( På valg )