May 2014

Årsmøte 2014

IMG_1130
Foto: Sosialt samvær med grilling hos Hilde etter møtet.
ÅRSMØTE I JARLSBERG TREKKHUND KLUBB 2014

Innkalling til årsmøte og fellesvaskinering

Innkalling til årsmøte i Jarlsberg Trekkhundklubb 2014

Alle medlemmer inviteres til årsmøte i Jarlsberg Trekkhundklubb onsdag
28.mai kl.19.00 hos Hilde Klemetsdal Pedersen. Grimsrud 54, 3070 SANDE I VESTFOLD

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 14.05.2014 og må foreligge skriftlig. Sendes til JTK v/Jo Jøldal, Kisgruveveien 154, 3614 Kongsberg.

Grillfest: Etter at formalitetene er overstått, tenner vi opp grillen og inviterer til grillfest. Klubben stiller med pølser, koteletter og brus.
Påmelding til grilling (så vi kan beregne mat) innen 20.05.2014 til Gunnar på tlf.
95714072


Vaksinering: Årlig fellesvaksinering blir i år fordelt på to dager tirsdag 20 og onsdag 21. 05.2014 kl.19.00 hos veterinær Steinar Vik, Skaugveien 14, 3178 Våle. Påmelding innen 12.05.2014 med antall hunder og hvilken dag som passer til Jørn Gunnar Hansen på tlf 957 14 072.

Refusjoner: Vi minner om at søknad om refusjon av startkontingenter for sesongen 13/14 inkludert kvitteringer må være styret i hende i løpet av mai 2014. Sendes til JTK v/ Jo Jøldal, Kisgruveveien 154, 3614 Kongsberg. Det er en forutsetning for refusjon at det er kjørt for Jarlsberg Trekkhundklubb i de løp det søkes refusjon for. Samt at det er deltatt på dugnad i klubbens regi, hvis klubben har forespurt om dette.

Med hilsenStyret i Jarlsberg Trekkhundklubb