Jun 2012

Endring i aktivitetsplanen

Grunnet småvilt jakta er samlingen flyttet ! Ny dato er 31.august til 2.september.
Det blir som i fjor samling sammen med Sledehundklubben MUSH og Drammen Trekkhundklubb.

Aktivitetsplan 2012/13

Aktivitetsplan for neste sesong er nå klar , se egen fane.

Velkommen til nye sider

Barnas dag

JTK var godt representert med spann og medlemmer.
barnas dag sande
følgende medlemmer var tilstede:
Eirik K.Pedersen
Ida K.Hansen
Eline K. Hansen
Michael F.Kvilaas