Apr 2015

Felles vaksinering og årsmøte 2015

Det blir felles vaksinering JTK hos veterinær Steinar Vik i Våle torsdag 28.05.15.
fra kl: 1830 .
Gi tilbakemelding til Jørn Gunnar Hansen på tlf: 98901024 om hvor mange hunder og evt. rabies før 15.05.15.

Årsmøte 2015 blir fredag 5.juni kl 18:00 , hos Jørn Gunnar Hansen, mer informasjon kommer.

Styret