Inkalling til årsmøte 2016

Dato:: 31.03.2016. kl 19:00 Sted :Hilde Klemetsdal Pedersen, Grimsrud SANDE . SAKSLISTE:
1.Godkjenning av innkalling
2. Valg av referent
3. Årsmelding/aktiviteter v/JGH –G.A
4. Regnskapet for 2014 v/ J.J.
5. Valg av styre
6. Valg av material forvalter
7. Fastsetting av kontingent 2015
8. Innmeldte saker

9. Nye vedtakter

10. behanding av Tingsaker og delegater 2016
Sittende styre 2015/16
Formann : Jørn Gunnar Hansen ( på valg)
Sekretær : Hilde K.Pedersen (ikke på valg)
Kasserer : Jo Jøldal (på valg)
Styremedlem 1. Geir Askim ( ikke på valg)
Styremedlem 2. Thomas Sørensen ( på valg) Materialforvalter : Jan Bjørnstad ( På valg )

Medlemsmøtet 11.november er utsatt

Nytt sted og ny tid kommer vi tilbake til

Samling neste helg flyttet grunnet mye vann

Samlingen er flyttet til ny dato og nytt sted.
Se aktivitetsplan for mer detaljer

Aktivitetsplan 2015/16 oppdatert

Se egen fane

Innkalling til årsmøte 2015


Dato:: 05.06.2015.
Sted :LYSDALEN I SANDE .

SAKSLISTE:
1.Godkjenning av innkalling.
2. Valg av referent
3. Årsmelding/aktiviteter v/JGH –G.A
4. Regnskapet for 2014 v/ J.J.
5. Valg av styre
6. Valg av material forvalter
7. Fastsetting av kontingent 2015
8. Innmeldte saker

Sittende styre 2014/15
Formann : Jørn Gunnar Hansen ( ikke på valg)
Sekretær : Hilde K.Pedersen ( på valg)
Kasserer : Jo Jøldal (ikke på valg)
Styremedlem 1. Geir Askim ( på valg)
Styremedlem 2. Michael Kvilaas ( på valg)


Materialforvalter : Jan Bjørnstad ( På valg )